Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 30 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNE YÖNELİK BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Hilal Aktamış, Esin Şahin Pekmez

Özet


2006 Fen ve Teknoloji dersi programının işe yararlılığının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla farklı öğretim alanlarını ölçmek üzere ölçüm araçlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle alanda şu anda kullanılmakta olan sadece çoktan seçmeli soru maddelerinin olduğu ölçeklere benzer bir ölçek geliştirmek yerine hem eğitimcilere hem de araştırmacılara bu alanda farklı ölçme ve değerlendirme yöntemleri sunmanın gerekli olduğu görülmektedir. Bu amaç kapsamında çalışmada ilköğretim Fen ve Teknoloji dersi öğretim programında yer alan Bilimsel Süreç Becerileri kazanımlarını Fen ve Teknoloji öğretmenlerinin ve alanla ilgili araştırma yapan araştırmacıların farklı ölçme yöntemleri ile ölçebilmesini ve değerlendirebilmesini sağlamak üzere “Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Bilimsel Süreç Becerileri Ölçeği” nin geliştirme, güvenirlik ve geçerlilik çalışması yapılmıştır. Yapılan güvenirlik ve geçerlik çalışması sonucunda farklı soru tiplerinin yer aldığı iki aşamalı güvenilir ve geçerli bir ölçme aracı elde edilmiştir. 

Tam Metin: PDF